Bine ati venit! Telefon: 031 434 44 84


 

 

GRADINITA NR. 218

 

AN SCOLAR 2020-2021

 

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

         Ideea care sprijină acest proiect este armonizarea dezvoltării psihice a copilului şi integrarea socială a acestuia, prin şlefuirea trăsăturilor native. Pe tot parcursul copilăriei se modelează componentele personalităţii, motiv pentru care latura psihopedagogică, componentă de bază în orice activitate educativă de calitate, este susţinută cu precădere în cadrul centrului nostru educaţional.

         Instituţia noastră susţine evoluţia copilului, oferind acestuia posibilitatea de a învăţa şi de a se dezvolta în concordanţă cu particularităţile sale individuale şi de varsta, în funcţie de cerinţele actuale şi viitoare ale societăţii.

         Bazându-ne pe vasta experienţă a echipei noastre în domeniul educaţiei şi având ca scop pregătirea copilului pentru viaţă, în cadrul activităţilor desfăşurate, vom urmări permanent dezvoltarea motivaţiei pentru cunoaştere, cultivarea independenţei gândirii, a spontaneităţii, a creativităţii şi a încrederii în forţele proprii.

         Pe întreg parcursul activităţii noastre, dorim să promovăm o permanentă şi fructuoasă colaborare între copii, părinţi şi cadre didactice. Împreună vom realiza o minunată călătorie în lumea cunoaşterii, bucurându-ne de fiecare nouă experienţă, de fiecare moment ce va contribui la dezvoltarea intelectuală şi emoţională a fiecărui copil. 

 

 

Calitatea în învăţământ constă din:

 • climat educaţional motivant;
 • personal didactic calificat şi cu experienţă;
 • cabinet psihopedagogic unde copiii pot beneficia de asistenţă psihopedagogică;
 • asistente medicale şi medic pediatru în cadrul instituţiei;
 • meniu sănătos, elaborat de medicul pediatru în funcţie de necesităţile copiilor (mic dejun, prânz, gustări);
 • permanentă colaborare cu părinţii;
 • activitate instructiv-educativă de calitate;
 • bază materială atractivă ;
 • imobil spaţios, curte generoasa. 

Oportunităţi:

Perioada preşcolară reprezintă poate cea mai importantă etapă din viaţa unui copil. Este o etapă caracterizată de o intensă dezvoltare psihică, este perioada în care copiii încep să conştientizeze tot mai mult mediul în care trăiesc, să-şi contureze mai bine dorinţele şi aşteptările, este perioada schimbărilor semnificative, nu numai fizice, ci şi mentale şi emoţionale. Deşi este un interval de timp în care copiii nu fac altceva decât să se joace, chiar jocul este de o importanţă majoră, pentru că astfel îşi pot dezvolta abilităţile cognitive şi pot învăţa noi modalităţi de interacţiune socială.

Programul educaţional al Grădiniţei nr. 218 este în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi cuprinde:

 • Domeniul estetic şi creativ – muzică, activităţi artistico-plastice, dramă, euritmie;
 • Domeniul om şi societate – capacitatea de relaţionare, de socializare şi de dezvoltare emoţională;
 • Domeniul limbă şi comunicare – dezvoltarea comunicării, a abilităţii de a descifra mesajul, de iniţiere în universul literar.
 • Domeniul ştiinţe – domeniul matematic prin intermediul experienţelor practice, a jocurilor dirijate cu materiale, înţelegerea naturii prin observări, experimente, prin lucrări practice;
 • Domeniul psiho-motric – coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţi motorii şi de manipulare de fineţe.

 

PLAN  SCOLARIZARE

- Grupe mici: 3

- Grupe mijlocii: 6

- Grupe mari: 5

  PROGRAM  ZILNIC 

7:30-8:30 – primirea copiilor

8:30 – 9:00 –micul dejun

9:00  – 9:15 –întâlnirea de dimineaţă

9:15 – 9:20 –gimnastica de înviorare

9:20- 9:30- moment de lectura

9:30 – 10:00 – activităţi liber alese

10:00- 10:15- gustarea

10:00 – 11:00 – activităţi pe domenii experienţiale

11:00-12:00 – jocuri distractive

12:00-12:30 – masa de prânz

12:30 – 12:50 – pregatire pentru odihna

12:50- 13:00- moment de lectura

13:00-15:30 – program de odihnă şi de relaxare

15:30-16:00 – gustare

16:00-16:30 – activităţi recuperatorii pe domenii experienţiale;

16:30-17:30 –activităţi liber alese, jocuri distractive /preluarea copiilor. 

 

         ACTIVITĂŢILE PE DOMENII EXPERIENŢIALE  sunt activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul proiectelor planificate în funcţie de temele propuse de curriculum, de nivelul de vârstă, de nevoile şi de interesele acestora.

 

         JOCURILE ŞI ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ALESE  sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris.

         ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  includ rutinele, tranziţiile.

Rutinele sunt activităţile- reper după care se derulează întreagă activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele înglobează activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena-spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiaza, gustările, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi.

Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei.

Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii (activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor) sunt tot activităţi de învăţare. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile individuale ale acestuia şi sunt corelate cu tema săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei.

Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. Acesta influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în formare a preşcolarului. 

CURRICULUM

Curriculumul grădiniţei noastre este variat şi parcurs gradat în cele trei grupe. Conţinuturile sunt cele recomandate de Ministerul Educaţiei ationale si Cercetării Stiintifice. 

TEMATICA SĂPTĂMÂNALĂ

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme: „Cine sunt/suntem?”, „Când, cum şi de ce se întâmplă?”, „Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”, „Cum planificăm/organizăm o activitate?”, „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” şi „Ce şi cum vreau să fiu?”.

Este elaborată o tematică specifică pentru fiecare grupă. Aceasta include subiecte precum: grădiniţa, familia, anotimpurile, animale domestice şi sălbatice, fructe şi legume, copaci şi flori, mijloace de transport, sporturi şi jocuri, oraşul şi satul, pământul, universul, rase umane, obiecte şi proprietăţile lor, etc.

Fiecare temă este parcursă pe durata a 1-3 săptămâni. Temele sunt reluate şi îmbogăţite de la o grupă la alta. Vocabularul vizat, informaţiile, cântecele, poeziile, etc, cresc gradual în volum şi complexitate, pe măsură ce copiii evoluează spre grupa pregătitoare.

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 NIVEL DE VÂRSTĂ

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 

NR DE ACTIVITĂȚI/SĂPTĂMÂNĂ

Program normal

 

Program prelungit

 

NIVEL I

 (3 – 5 ani)

 

Activităţi pe domenii experienţiale

7

+ 7

Jocuri şi activităţi didactice alese

10

+ 5

Activităţi de dezvoltare personală

5

+ 10

TOTAL

22

+ 22

 

NIVEL II

 (5 – 7 ani)

 

 

Activităţi pe domenii experienţiale

10

+ 10

Jocuri şi activităţi didactice alese

10

+ 5

Activităţi de dezvoltare personală

6

+ 11

TOTAL

26

+ 26

 

 

DOMENII  EXPERIENŢIALE

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferite niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.

Experienţele şi trăirile caracteristice presupun exploatarea trăirilor afective, ca şi a proceselor a construi, compune sau inventa. Prin intermediul unor asemenea experienţe, copiii acumulează cunoştinţe şi abilităţi, ca şi o sporită receptivitate perceptivă, care le va permite să reacţioneze la o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt. Aceste experienţe pot fi prezente în orice componentă curriculară, dar cu deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri personale, imaginative, emoţionale şi uneori acţionale la stimuli (muzică, activităţi artistico-plastice, euritmia, etc).

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.

În abordarea acestui domeniu, plecăm de la premisa că instituţia preşcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea principiilor şi a activităţilor morale. Astfel, copiii vor înţelege mult mai uşor concepte precum dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul, atunci când le vor putea observa concretizate în acţiunile adulţilor cu care vin în contact. De asemenea, dezvoltarea unor conduite consistente cu principii morale va fi favorizată de observarea şi discutarea de către copii a unor probleme morale, de exersarea lor în jocuri libere sau dirijate şi de studierea sau dezbaterea unor opere literare specifice vârstei.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Prin ascultare şi exprimare în situaţii de grup, preşcolarii devin capabili să exploreze experienţele altor persoane şi să-şi extindă astfel propriul repertoriu de experienţe semnificative. Urmărim ca aceştia să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu.

Studiul operelor literare specifice vârstei rafinează gândirea şi limbajul copiilor, extinde capacitatea lor de a înţelege situaţii interpersonale complete şi a aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea capacităţilor de evaluare.

DOMENIUL ŞTIINŢE include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune. Preşcolarul va fi pus în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale. În această manieră vor putea fi dezvoltate reprezentările acestora cu privire la unele concepte cum ar fi: volum, masă, număr şi, de asemenea, ei vor putea fi implicaţi în activităţi de discriminare, clasificare sau descriere cantitativă. Dezvoltarea capacităţilor de raţionament, inclusiv de raţionament abstract, va fi încurajată de conexiunea cu obiecte şi activităţi familiare în sala de grupă. Deosebit de semnificativă este concretizarea ideilor matematice în experimente, utilizarea lor împreună cu alte concepte şi elemente de cunoaştere pentru rezolvarea de probleme, pentru exprimarea unor puncte de vedere, pentru creşterea clarităţii sau relevanţei unor mesaje.

Abilităţi şi componente asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică, cum ar fi observarea, selectarea elementelor semnificative din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze, generarea de alternative, conceperea şi realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate din observaţii ce pot fi dobândite de preşcolari când sunt puşi în contact cu domeniul cunoaşterii naturii, prin activităţi simple cum ar fi: observarea unor fiinţe/plante/animale/obiecte din mediul imediat apropiat, modelarea plastilinei, confecţionarea sau jocul cu instrumente muzicale simple sau prin compararea proprietăţilor diferitelor materiale.

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţi motorii şi de manipulare de finţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

Activităţile prin care preşcolarii vor fi puşi în contact cu acest domeniu sunt activităţile care implică mişcarea corporală, competiţii între indivizi sau grupuri, având ca obiect abilităţi psihomotorii, ca şi activităţile care pot avea drept rezultat o mai bună supleţe, forţă, rezistenţă sau ţinută.

EVENIMENTE

În funcţie de tematica săptămânală şi de evenimentele importante de pe parcursul acesteia, în programul grădiniţei  sunt incluse activităţi extracurriculare precum:

 • activităţi extracurriculare: vizionarea spectacolelor de teatru şi vizionari de filme pentru copii.
 • organizarea unor spectacole şi serbări pentru a marca evenimentele importante din timpul anului (Festivalul Toamnei, Serbare de Crăciun, Ziua mamei, Încondeiem ouă de Paşte, Carnavalul veseliei de 1 iunie, Serbarea de sfârşit de an şcolar);
 • organizarea unor activităţi umanitare în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ în vederea ajutorării copiilor defavorizaţi.

 

STRUCTURA  AN  SCOLAR: 2020 – 2021

         Anul şcolar 2020-2021 are 34 de săptămâni de cursuri şi se structurează în două semestre, astfel:

 Semestrul I (17 săptămâni)

Cursuri:                              Luni, 14 septembrie 2020 – Marți, 22 decembrie 2020
Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 1 noiembrie 2020
Vacanța de iarnă:              Miercuri, 23 decembrie 2020 – Duminică, 10 ianuarie 2020
Cursuri:                              Luni, 11 ianuarie 2021 – Vineri, 29 ianuarie 2021
Vacanţa intersemestrială: Sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – Duminică, 7 februarie 2021

Semestrul al II-lea (17 săptămâni)

Cursuri:                           Luni, 8 februarie 2021 – Joi, 1 aprilie 2021
Vacanţa de primăvară:   Vineri, 2 aprilie 2021 – Duminică, 11 aprilie 2021

 • Paștele Catolic va fi în 2021 pe data 4 aprilie

Cursuri:                           Luni, 12 aprilie 2021 – Joi, 29 aprilie 2021
Vacanță de primăvară:   Vineri, 30 aprilie 2021 – Duminică, 9 mai 2021

 • Paștele Ortodox va fi în 2021 pe data 2 mai

Cursuri:                           Luni, 10 mai 2021 – Vineri, 18 iunie 2021
Vacanţa de vară:           Sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.  

 

 

 

 

 

Programul zilnic este:

07:30 Sosirea copiilor in unitate si controlul medical

07:30-08:30 Jocuri si activitati alese

08:30-09:00 Micul dejun

09:00-09:30 Gimnastica de inviorare si alte activitati

09:30-11:00 Activitati commune cu intreaga grupa

11:00-11:15 Gustarea-fructe proaspete

11:15-12:00 Jocuri sportive si distractive

12:00-13:00 Masa de pranz

13:00-15:30 Somnul de dupa amiaza

15:30-16:00 Gustarea

16:00-17:30 Jocuri si activitati compensatorii

 

 

Accesul in unitate se face prin intrarea destinata parintilor si copiilor din strada Alleea Calatis nr.5.

 

 

 PROGRAM ADMINISTRAȚIE

 

LUNI, MIERCURI, VINERI: 730-1530

 

MARȚI, JOI: 900-1700

                                                                         Dezvoltat de DevTeam.ro