Bine ati venit! Telefon: 031 434 44 84


 

 

 

 

 

 

IN ATENTIA PARINTILOR!

VA INFORMAM CA TOATE SOLICITARILE DE INSCRIERE PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020, AU FOST ADMISE!

 

VOM REVENI CU INFORMATII PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI EDUCATIONAL PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020

 

 

 

 

 

Înscrierile la gradinita pentru anul școlar 2019-2020, vor avea loc în perioada 20.05-07.06.2019 , dupa urmatorul program:  

 

    Luni,Miercuri,Vineri – 9:00- 12,00; Marti si Joi- 13,30-17,30

 

 Solicitarea de inscriere va fi insotita de documente justificative ,care sa demonstreze criteriile generale si criteriile de departajare specifice elaborate.

Documente necesare inscrierii : parintele/tutorele legal depune la unitatea de invatamant,in conformitate cu art.34 din R.O.F.I.P. aprobat prin O.M. nr.4464/7.09.2000 :

 • Cerere de inscriere – generata de SIIR
 • Adeverinte de salariati ale parintilor
 • Copie certificat de nastere copil
 • Copie C.I.parinte/tutore/reprezentant legal
 • Copie certificat de căsătorie
 • Hotarari judecatoresti ( daca este cazul )

 

In situatia in care sunt mai multe solicitari de inscriere decat numarul de locuri libere,vor fi aplicate succesiv,criterii de departajare generale si criterii specifice,dupa cum urmeaza :

  

 Criterii generale

 •  existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti;
 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
 • existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/e in unitate ;
 • existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

 

  Criterii specifice

 • domiciliul parintilor/tutorilor, sa fie in vecinatatea unitatii;
 • locul de munca al parintilor/sustinatorilor legali, sa fie in vecinatatea unitatii;
 • copilul are frați/surori ce frecventează școala din proximitatea grădiniței;

 

In urma reinscrierilor sunt ocupate 220 locuri din totalul de 300 prevazute  in planul de scolarizare .

Accesul se va face numai prin Aleea Callatis, nr 5, în intervalul orar menționat!

Pe data de 18.06.2019, dupa ora 15:00, vom afișa pe site lista cu preșcolarii admiși în grădiniță pentru anul școlar 2019-2020.

 

 

 

LISTA COPIILOR ADMIȘI ÎN GRĂDINIȚA NR 218, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

DUPĂ ÎNCHEIEREA PRIMEI ETAPE, FAZA 1, LOCURILE DISPONIBILE SUNT URMĂTOARELE:

GRUPĂ MICĂ:0 LOCURI;

GRUPĂ MIJLOCIE:0 LOCURI;

GRUPĂ MARE: 8 LOCURI

­

 


 

Inscrieri la gradinita ,pentru anul scolar 2018-2019 , dupa urmatorul program:  

 

    Luni,Miercuri,Vineri – 8,30- 16,30; Marti si Joi- 9,30-17,30

 

 Solicitarea de inscriere va fi insotita de documente justificative ,care sa demonstreze criteriile generale si criteriile de departajare specifice elaborate.

 

Documente necesare inscrierii : parintele/tutorele legal depune la unitatea de invatamant,in conformitate cu art.34 din R.O.F.I.P. aprobat prin O.M. nr.4464/7.09.2000 :

 • Cerere de inscriere – generata de SIIR
 • Adeverinte de salariati ale parintilor
 • Copie certificat de nastere copil
 • Copie C.I.parinte/tutore/reprezentant legal
 • Hotarari judecatoresti ( daca este cazul )

 

In situatia in care sunt mai multe solicitari de inscriere decat numarul de locuri libere,vor fi aplicate succesiv,criterii de departajare generale si criterii specifice,dupa cum urmeaza :

  

 Criterii generale

 – existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti;

 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
 • existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/e in unitate ;
 • existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

 

  Criterii specifice

 • domiciliul parintilor/tutorilor, sa fie in vecinatatea unitatii;
 • locul de munca al parintilor/sustinatorilor legali, sa fie in vecinatatea unitatii;
 • existenta unor frati/surori inmatriculati in unitatea scolara in anul scolar 2018-2019;

 

In urma reinscrierilor sunt ocupate 202 locuri din totalul de 305 prevazute  in planul de scolarizare .

 

 

 

    

 

 

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ 2017-2018

 

ÎN PERIOADA 22.05-9.06.2017, VA AVEA LOC ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII  ÎN GRĂDINIȚĂ, CONFORM  P.O. NR.10413/08.05.2017 :

 

 • CERTIFICAT DE NASTERE COPIL- original + copie ;

 

 • B.I./C.I. PARINTI – original + copie ;

 

 • ADEVERINTA SALARIAT PARINTI / TUTORE

         /REPREZENTANT LEGAL , IN CARE ESTE SPECIFICATA

ADRESA EXACTA A LOCULUI DE MUNCA ;

 

 • COPIE HOTARARE JUDECATOREASCA DE INCREDINTARE A COPILULUI ,DEFINITIVA SI IREVOCABILA !(Daca este  cazul !) ;

 

 • CERTIFICAT MEDICAL DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI ( original + copie ) ;

 

 • ADEVERINTA DE LA SCOALA ,PENTRU FRATE/SORA COPILULUI CE URMEAZA A FI INSCRIS ; COPIE CERTIFICAT DE NASTERE ( daca este cazul ) ;

 

 • COPIE CERTIFICAT DECES PARINTE (  daca este cazul ) ;

 

PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR DE ÎNSCRIERE ÎN GRĂDINIȚA, CONFORM  PROCEDURII  OPERAȚIONALE

NR.10413/ 08.05.2017 , PENTRU PRIMA ETAPA ,

ESTE 22.05.- 09.06.2017.

 

    

      PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE DIN GRĂDINIȚA NR 218, ESTE :

 

 

              Luni+ Miercuri+Vineri = 8- 13

 

 

                Marti + Joi = 13 – 17

 

 

 

 

 

PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR DE INSCRIERE IN GRADINITA, CONFORM PROCEDURII OPERATIONALE NR. 10487/06.05.2016

PENTRU PRIMA ETAPA ESTE 23.05 -10.06. 2015.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRESCOLAR conform Adresei MENCS nr.33111/26.04.2016, inregistrata la I.S.M.B. cu nr.9929/28.04.2016.

* Existenta unui document care dovedesteca este orfan de ambii parinti:situatia copilului care provine de la o casa de copii/ centru de plasament/ plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;

* Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

* Existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva;:

* Existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERE: CONFORM PROCEDURII OPERATIONALE NR. 10487/06.05.2016

• CERTIFICAT NASTERE COPIL;

   - original si copie

• BI/CI PARINTI;

   - original si copie

• ADEVERINTE DE SALARIAT PARINTI/ TUTORE/ REPREZENTANT LEGAL;

• COPIE HOTARARE JUDECATOREASCA DE INCREDINTARE A COPILULUI DEFINITIVA SI IREVOCABILA ( DACA ESTE CAZUL);

• COPIE CERTIFICAT DECES PARINTE ( DACA ESTE CAZUL);

• DECIZIE PENTRU COPIII IN PLASAMENT, PLASAMENT FAMILIAL, CASA DE COPII ( DACA ESTE CAZUL);

• CERTIFICAT MEDICAL DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI. ( DACA ESTE CAZUL);

    - original si copie

• ADEVERINTE DE LA LOCUL DE MUNCA CU ADRESA EXACTA A LOCULUI DE MUNCA ( DACA ESTE CAZUL);

• ADEVERINTA DE LA SCOALA PENTRU FRATELE/SORA COPILULUI CE URMEAZA A FI INSCRIS

    – COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NASTERE AL FRATELUI/SURORII( DACA ESTE CAZUL).

 

PROGRAM DE INSCRIERE

LUNI, MIERCURI, VINERI : 8.00 – 13.00

MARTI, JOI: 13.00 – 17.00

ÎNSCRIEREA ŞI REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

AN ŞCOLAR 2016-2017

REÎNSCRIEREA COPIILOR care frecventează unitatea de învatamânt preşcolar în acest an şi urmează să o frecventeze şi în anul scolar următor se desfăşoară în perioada
4 – 20 MAI 2016;


ÎNSCRIEREA COPIILOR nou veniţi se va desfăşura în două etape:
23 MAI – 17 IUNIE  2016

27 IUNIE – 29 IULIE 2016

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor  afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.
Orarul reînscrierilor şi al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi pe site-ul inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 20 mai 2016).

Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită, vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 – 31 august 2016.

Criteriile generale de departajare :

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

– existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învatamânt respectivă;

– existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

 

Acte necesare pentru reinscriere:

Cerere tip, pe care o veți primi de la doamnele educatoare;

Copie după B.I. ale ambilor părinți;

Copie certificat de naștere al copilului;

Adeverințe de venit ale părinților;

Chitanță care dovedește plata datoriilor către grădiniță (atât a hranei, cât și a opționalelor), inclusiv pe luna mai!

 Dezvoltat de DevTeam.ro